ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

bridge1

 map bridge

 

 แนวเส้นทางโครงการและตำแหน่งสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)


icon6

           แนวเส้นทางของโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)  มีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมในเขตการปกครองของตำบลวิศิษฐ์  ตำบลไคสี  
     และตำบลบึงกาฬ  ซึ่งทั้ง 3 ตำบลอยู่ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ในฝั่งประเทศไทย และครอบคลุมพื้นที่บริเวณเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ
     ในฝั่ง สปป.ลาว โดยสะพานข้ามแม่น้ำโขงและโครงข่ายถนนเชื่อมโยงจะต้องสามารเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 212 ไปจังหวัดหนองคายและจังหวัด
     นครพนม และทางหลวงหมายเลข 222  เพื่อไปจังหวัดสกลนคร  ซึ่งจุดสิ้นสุดที่ทำการก่อสร้างจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงของ สปป.ลาว  
     ซึ่งมีแผนที่จะทำการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปากซัน  ด้านตะวันออก บนทางหลวงหมายเลข  13 และสอดคล้องกับโครงข่าย การคมนาคมเชื่อมโยง
     กับประเทศเวียดนาม
           โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ฝั่งประเทศไทย ที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 222  แนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม
     ก่อนที่จะเลี้ยวขวา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข  บก.3217  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหนองนาแซง  
     แนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางเดิม และตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข  บก.3013  ก่อนจะเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านด่านพรมแทน
     ฝั่งประเทศไทย และยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข  212  ซึ่งห่างจากริมฝั่นแม่น้ำโขงประมาณ  200  เมตร  จากนั้น แนวเส้นทางจะข้ามแม่น้ำโขง ด้วยสะพาน
     ที่ออกแบบเป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง  และวิ่งผ่านไปจนถึงจุดสลับทิศทางจราจรและด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว  ทางฝั่งตะวันตกของหนองง้า  
     และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข  13  ระยะทางรวมตลอดโครงการ  16.18  กิโลเมตร

                                            1172136987

30 ปี แขวงทางหลวงบึงกาฬ