ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

bridge1

 door

 

 ซุ้มประตูรูปพระธาตุ ฝั่ง สปป.ลาว

 

icon5

  1. กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทย - ลาว
  2. อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคอีสานของไทยออกสู่ทะเล
      ที่เวียดนาม เพื่อขนส่งทางทะเลต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ เอเชียตะวันออก , ออสเตรีย , โอเชียเนียร์ และอเมริกา  เป็นต้น
  3. เพื่อโอกาสด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่เชื่อมต่อกันถึงกัน "1 วัน เที่ยว 3 ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม)
  4. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น                                                    117213698730 ปี แขวงทางหลวงบึงกาฬ