ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ad01

 

  S 7184389   
   นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ 
 

 

 

 

 

     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       ฝ่ายวิศวกรรม        ฝ่ายปฏิบัติการ   
pisti2 S 1736725  boonserm

  นายพิสิษฐ์  เกตมาลา
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายบริหาร

  นายสุภชัย  จันทร์ธง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายวิศวกรรม
  นายบุญเสริม  พวงเพชร
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ
     
 

 

 

 
         งานสารบรรณ              งานวางแผน         หมวดทางหลวงบึงกาฬ    
itsaree  surasit22 sarayut.jpg
 นางอิสรีย์  โชติวุฒิวัฒน์
หัวหน้างานสารบรรณ
 นายสุรสิทธิ์  ล้านษาวงษ์
 หัวหน้างานวางแผน
 นายศรายุทธ  วงศ์ภูมี
รก.หัวหน้าหมวดทางหลวงบึงกาฬ
 

 

 

 
    งานการเงินและบัญชี         งานอำนวยความปลอดภัย         หมวดทางหลวงศรีวิไล    
 nuntiya   Rachan 
  นางนันทิยา  นรศาสตร์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
  นายณรงค์เดช  เสือคำจันทร์
รก.หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย
  นายราชัน  โคตทะเล
หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีวิไล
 

 

 

 
    งานพัสดุและสัญญา         งานปรับซ่อม         หมวดทางหลวงเซกา    
 laoong  yuttana kengkart 
  นางละออง  พลเยี่ยม
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
  นายยุทธนา  กุณรักษ์
หัวหน้างานปรับซ่อม
  นายเก่งกาจ  จันทร์ภักดิ์
หัวหน้าหมวดทางหลวงเซกา
 

 

 

 
    งานสารสนเทศ         งานไฟฟ้า         หมวดทางหลวงบ้านม่วง     
 noi11  Teerapol  sumpun
  น.ส.มนัสนันท์  ทิพนา
หัวหน้างานสารสนเทศ
  นายธีระพล  สุโพธิ์
หัวหน้างานไฟฟ้า
  นายสมพันธ์   ศรีพันดอน
หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านม่วง

                                                                               1172136987