ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

                                                                                         BM

  sumpun

นายสัมพันธ์   ศรีพันดอน
 หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านม่วง

 

 

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2096 ที่ กม.87+660

หัวหน้าหมวดทางหลวง: นายสัมพันธ์    ศรีพันดอน   ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

มีสายทางควบคุมทั้งสิ้น 7 สายทาง รวมเป็น 126.755 กม.
1. ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง  สาย 222 กม.42+000 - กม.57+816
2. ตอน เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว สาย 2087 กม.0+000 - กม.4+415
3. ตอน ทางเข้าบ้านมาย   สาย 2088 กม.0+000 - กม.0+587
4. ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ  สาย 2092  กม.9+450 - กม.36+704
5. ตอน หนองกา - คำตากล้า สาย 2096 กม.69+091 - กม.124+988

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน

ติดต่อ หมวดทางหลวงบ้านม่วง

โทร. 042-794072 
มือถือหัวหน้าหมวดทางหลวง 081-4714686