ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานโยธา และพนักงานบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คลิกอ่านประกาศ