แขวงทางหลวงอยุธยา นำโดย ดร.ธันวิน  สวัสดิศานต์  ผอ.ขท.อยุธยา พร้อมหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด

และช่างควบคุมงานจาก สทล.13  ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุม

แขวงทางหลวงอยุธยา วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.  

>>>เพิ่มเติม

               

แขวงทางหลวงอยุธยา นำโดย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา ร่วมกับสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1

กองกำกับการ1 (อยุธยา) ตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ องค์การบริหารส่วนตำบล

ชะแมบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ผู้ควบคุมงาน และบริษัท ผู้รับจ้างฯ ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

วางแผนการปฏิบัติงาน และแผนการจัดการจราจร งานจ้างเหมาบูรณะผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข ตอน 

ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.65+400 - กม.79+000 ด้านขวาทาง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

>>>เพิ่มเติม

            

แขวงทางหลวงอยุธยาโดย รอ.ขท.(ป.) หมวดทางหลวงเสนา ร่วมกับด่านชั่งน้ำหนักอยุธยา(ขาเข้า) ขนส่งจังหวัดฯ

และเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบอำเภอเสนา ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ ที่ทางหลวงหมายเลข3111

ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ที่ กม.12+500 ด้านขวาทาง ผลการดำเนินการจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้ 1 คัน โดย

มีน้ำหนักเกิน 14.5 ตัน  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

>>>เพิ่มเติม          

                ข่าวกิจกรรม  

 

                   

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอยุธยา ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.

>>>เพิ่มเติม

                   

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง ในวันที่ 12 มีนาคม 2560

เวลา 12.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

>>>เพิ่มเติม

 
Copyright © 2020 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect