แขวงทางหลวงอยุธยา นำโดย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรบางไทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ผู้จัดการบริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและ

ออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่13 และผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวางแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการจัดการจราจร งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรม แก้ไขปัญหาการสัญจร บนทางหลวงหมายเลข3111 ตอน

ท้ายเกาะ เสนา ระหว่าง กม.15+306 - กม.15+592  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา วันที่ 20 มีนาคม 2560 

เวลา 14.00 น.

  

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2020 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect