ข่าวประชาสัมพันธ์    

                           

หมวดทางหลวงบางปะอินในนามแขวงทางหลวงอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ. วัดดอนใหญ่ อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี  วันที่ 20 ตุลาคม 2561

>>>เพิ่มเติม           

                                  

วันที่ 18 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. อำเภอภาชี จัดกิจกรรม Kick Off ถนนนำร่อง ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์

บ้านเรือนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง โดยหมวดทางหลวงนครหลวงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำการตัดหญ้า ทำความสะอาด

ขุดลอกวัชพืช ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ และประชาชนจิตอาสาภายในอำเภอภาชี

>>>เพิ่มเติม

                              

ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่2 ในนามแขวงทางหลวงอยุธยา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

>>>เพิ่มเติม

                                    

วันที่ 17 กันยายน 2561 งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข  3477

ตอน บางปะอิน – อยุธยา ช่วง กม. 2+550 ด้านขวาทาง และติดตั้งป้ายข้อความแขวงทางหลวงอยุธยาบนหลังคา

ศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแคช่วง กม. 73+400 ด้านขวาทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

>>>เพิ่มเติม

 

                                             ข่าวกิจกรรม 

                                            

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงอยุธยาส่งตัวแทนข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>>เพิ่มเติม

                     

                                 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

เวลา 06.00 น. ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา และ นางเพ็ญนภา รุจิภากร รองผู้อำนวยการ

แขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วม ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และพิธีเบิกเนตรพระพุทธนพคุณวิถี พระพุทธรูปประจำสำนักงานทางหลวงที่ 13 โดยมี ดร.มนตรี เดชาสกุลสม

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธานในครั้งนี้ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบิกเนตรจัดขึ้น

ณ. ลานพิธีแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13

>>>เพิ่มเติม

                      

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สภ.นครหลวง นายธันวิน สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา, นายชวลิต ลิ้มอยู่สวัสดิ์

ชม.ขท.นครหลวง เข้ารับฟังข้อคิดเห็น และชี้แจง กรณีประชาชน ต้องการให้นำ Concrete Barrier ออกจาก

ทางหลวงหมายเลข 3063 ตอนบ่อโพง - โคกมะลิ กม.0+000 - กม.6+806 ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนครหลวง

,ผู้กำกับ สภ.นครหลวง , ผู้แทนชลประทานจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 60 คน

>>>เพิ่มเติม

                     

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. โดย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม

ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2561 บริเวณหน้าแขวงทางหลวงอยุธยา         

>>>เพิ่มเติม               

                         

                                                                                                              

>>>รูปกิจกรรม

 

 

 

 

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect