ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่2 ในนามแขวงทางหลวงอยุธยา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect