วันที่ 18 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. อำเภอภาชี จัดกิจกรรม Kick Off ถนนนำร่อง ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์

บ้านเรือนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง โดยหมวดทางหลวงนครหลวงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ 10 คน 

เครื่องตัดหญ้า 5 เครื่อง ,โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 2 สนับสนุน รถแบ็คโฮ 1 คัน ,โครงการฯ สะพาน

ข้ามทางรถไฟฯ สนับสนุน รถ JCB 1 คัน ทำการตัดหญ้า ทำความสะอาด ขุดลอกวัชพืชร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ

และประชาชนจิตอาสาภายในอำเภอภาชี

 

 

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect