หมวดทางหลวงบางปะอินในนามแขวงทางหลวงอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดดอนใหญ่ อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี   วันที่ 20 ตุลาคม 2561

  

 

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect