วันที่ 17 กันยายน 2561 งานอำนวยความปลอดภัย ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข  3477

ตอน บางปะอิน – อยุธยา ช่วง กม.2+550 ด้านขวาทาง และติดตั้งป้ายข้อความแขวงทางหลวงอยุธยา บนหลังคา

ศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแคช่วง กม. 73+400  ด้านขวาทาง

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

  

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect