วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สภ.นครหลวง นายธันวิน สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา

, นายชวลิต ลิ้มอยู่สวัสดิ์ ชม.ขท.นครหลวง เข้ารับฟังข้อคิดเห็น และชี้แจง กรณีประชาชน ต้องการให้นำ

Concrete Barrier ออกจากทางหลวงหมายเลข 3063 ตอนบ่อโพง - โคกมะลิ กม.0+000 - กม.6+806

ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนครหลวง , ผู้กำกับ สภ.นครหลวง , ผู้แทนชลประทานจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 60 คน

 

                                       

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect