วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา และ นางเพ็ญนภา

รุจิภากร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วม

ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธนพคุณวิถี พระพุทธรูปประจำสำนักงานทางหลวงที่ 13 โดยมี

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธานในครั้งนี้ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเบิกเนตรจัดขึ้น ณ. ลานพิธีแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13

  

  

                                 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect