วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. โดย ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ ผอ.ขท.อยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม

ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2561 บริเวณหน้าแขวงทางหลวงอยุธยา

  

  

  

 

 

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2019 แขวงทางหลวงอยุธยา. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect